Vi anbefaler at hvis en tilhenger sendes, å sende med delingstjenesten Nimber, hvor sendingen også er transport forsikret. Dette er en tjeneste hvor private som kjører strekket, tar hengeren med. Vi har meget god erfaring med denne rimelige transporten.
Det fungerer slik: Sett inn din adresse i feltene lengre ned på denne nettsiden så vil du øyeblikkelig få en fast pris på transporten av tilhengeren.
I løpet av kort tid vil en privat person ta kontakt med deg og dere avtaler leveranse dagen.
Dette er en vinn / vinn for begge parter. Da befrakteren som uansett kjører samme vei, får dekket noen av sine kostnader, og mottaker får en meget rimelig frakt.

Tilhengerfabrikken.no kan ikke bestille frakt via Nimber, uten å legge på lovbestemt fortjeneste + mva.  Anbefaler direkte ved å fylle ut skjemaet under her:

Vi har ingen tilknytning til NIMBER, så dette er kun en hjelp for enklere transport.

Hvis du ønsker å benytte tjenesten i forhold til den prisen du får oppgitt på hos oss (Tilhengerfabrikken.no) må du skrive inn adressen din , inklusiv husnummer i feltene over her for å få riktig frakt pris.

NB! Du vil ikke få denne pris på på NIMBER sine nettsider, kun via våre.

NB! Tjenesten kan ikke bestilles av oss, uten at vi må legge på prisen.

www.nimber.com, KLIKK HER for å komme til Nimber sine nettsider.

Telefon og e-post til oss, se nederst på denne nettside.